Behandlingar

Att nå meningsfulla bestående funktionella förbättringar, i kropp och själ

Jag är verksam som legitimerad fysioterapeut med psykosomatisk inriktning, auktoriserad Feldenkraispedagog samt legitimerad psykoterapeut. Läs mer om mina behandlingar här nedan.

Feldenkraismetoden – att lära sig lära igen

Feldenkraismetoden är ett pedagogiskt koncept med syfte att nå vidgad medvetenhet med hjälp av kroppens konkreta rörelser. En förbättrad funktion stärker livskvalitén i ett bredare perspektiv. Metoden intar en särställning inom rehabilitering med ett utpräglat fokus på nyinlärning med hänsyn till hur kroppens rörelser formas och omformas under samverkan av känslor, tankar och sinnesupplevelser.

Metoden utövas på två sätt: Den ena delen det manuella utövandet där jag guidar rörelser då du ligger, alternativt sitter eller står. Den andra delen i Feldenkraismetoden är medvetenhet genom rörelse där du ges möjlighet att utforska rörelsesekvenser utifrån mina verbala instruktioner. Rörelserna utförs med fokus på förfining och intoning och beaktar dina individuella förmågor. 

Mottagningen har avtal med Region Region Stockholm vilket innebär att fysioterapi är subventionerad samt att remissfrihet råder. Behandlingstid ca 50 minuter, patientavgift 200 sek eller frikort.

Psykoterapi – det läkande samtalet

Den psykoterapiinriktning som jag främst använder är affektfokuserad psykoterapi (AFT). Det är en modern och evidensbaserad psykodynamisk terapiform med integrativa inslag av tankarnas betydelse. Ett primärt terapeutiskt fokus ligger i att utveckla och öka kontakten med de känslomässiga behov som ligger till grund för att vi skall fungera optimalt i såväl nära relationer som i oss själva. Olika hinder kan uppstå för att frammana det som behövs för att må gott. Larmande känslor upplevs som plågsamma, oro och ångest, de känns i kroppen vilket förstärker rädsla och obehag. Ibland ter det sig oklart vad obehagliga känslor betyder och vad som ligger till grund för deras uppkomst. Detta uppmärksammas och bearbetas inom affektfokuserad terapi.

Tillsammans med mig så utforskar vi tillsammans, ledorden är trygghet och tillit. Vi utgår från dina förutsättningar för att du skall nå djupare inre förståelse och insikt, ökad meningsfullhet och känslomässig funktion.

Psykoterapeutisk behandling omfattas ej av regionens subventioner. Behandlingstiden är cirka 45 minuter, patientavgift 1100 SEK.

Hur kan jag hjälpa dig?