Mottagningen

Mottagningen är belägen i rogivande omgivningar strax norr om Stockholm, närmare bestämt i Stocksund. 

Min teoretiska yrkesbakgrund förenar helhetssynen med kropp och själ – ett samverkande dynamiskt system. Jag är verksam som leg. fysioterapeut med psykosomatisk inriktning, aukt. Feldenkraispedagog samt leg. psykoterapeut. 

Exempel på vad jag möter och behandlar i mitt dagliga arbete:

  • Kroppsliga besvär och smärtor kopplade till stress och utmattning – psykosomatik
  • Hörsel/tinnitusrelaterade problem – muskulära spänningar käkled samt nacke
  • Yrsel 
  • Huvudvärk
  • Sena biverkningar/försämrad funktion efter cancerbehandling
  • Psykiska problem i form av olika ångestsyndrom (generell oro/ångestsyndrom, hälsoångest mm) samt depression/förstämningssyndrom.

Tinnitus är ett komplicerat tillstånd med stort personligt lidande för den som drabbas. Lockkänsla i öronen samt yrsel förekommer relativt ofta, med eller utan huvudvärk. Besvären lindras när muskulära belastningarna minskas i käk- och nackregionen. Olika avslappningstekniker är också behjälpliga. 

Såväl tinnitus som olika typer av smärta/spänningar leder till ökad stress med negativ inverkan i livskvaliteten. Ett tillvägagångssätt till förbättring och balans i tillvaron är att bredda sin medvetenhet, hur röra sig/handla på variationsrika sätt, utan onödiga muskulära påslag.

Läs mer om Feldenkraismetoden och hur denna metod är behjälplig på sidan Behandlingar!

För dig som lider av oro/ångestrelaterade besvär, depression erbjuds psykoterapi. Jag tar emot personer från 18 års ålder.

Läs mer om Psykoterapi på sidan Behandlingar!

Hur kan jag hjälpa dig?